27 juli 2022 College komt in reces met plannen voor verkoop van perceel aan Heembadweg te Ter Apel ivm verjaging roeken.

Lees Meer  

Voorstel Ecologisch alternatief stelt onderzoek voor om camping Moekesgat te verplaatsen ten gunste van roekenkolonie.

Lees Meer  

21 juni 2022. Met vier andere raadsleden van Westerwolde bezocht Edith de Tweede Kamer.

Lees Meer  

29 april 2022. Wat is een (mensen) leven waard in Westerwolde?

Lees Meer  

28 januari 2022. Roeken zijn beschermde en zeer intelligente vogels met een ingewikkelde sociale gedragscultuur. De roeken van Moekesgat zijn al jarenlang in de gemeente maar dreigen te worden verjaagd door een camping.

Lees Meer  

26 november 2021. Natuur- begraafplaats in Laude bedreigt natuur bosperceel bij ruiten A-kanaal Oost IV.

Lees Meer  

21 september 2020. Vandaag opnieuw slecht nieuws voor het dierenwelzijn in Westerwolde. De opvang in Blijham gaat sluiten; dus geen opvang meer voor gewonde en verweesde wilde dieren. Ecologisch Alternatief ( voorheen PvdD ) heeft vanaf 2014 gepleit voor een dierenwelzijnsnota. Hierin zouden de rechten van dieren centraal moeten staan.

Lees Meer  

11 oktober 2021. De ganzen keren terug om te overwinteren in Westerwolde; op de Beetser Koele om te overnachten en op andere plaatsen in de buurt om te foerageren. Wat vinden ze bij terugkeer? Een industriegebied met zonnepanelen.

Lees Meer  

2 juli 2021. De raadsvergadering van 30 juni 2021 laat zich kort samenvatten met de titel "arrogantie van de macht".

Lees Meer  

2 juni 2021. De fractie van Ecologisch Alternatief gaat niet akkoord met de vast te stellen Regionale Energie Strategie (RES) voor de provincie Groningen en over de start van een procedure voor de aanleg van een industrieterrein met zonnepanelen in Westerwolde.

Lees Meer  

26 januari 2021 om 09:20 uur. Het is volgens Fractie Ecologisch Alternatief hartverwarmend om te zien dat zoveel inwoners vanaf begin dit jaar onverplicht hun plastic afval apart blijven inzamelen en eigenhandig deponeren in de door de gemeente Westerwolde geplaatste PMD-containers.

Lees Meer  

8 februari 2021. Ecologisch Alternatief Westerwolde vraagt zich in een persbericht af wat er terecht is gekomen van het coalitieprogramma van Westerwolde voor 2018 tot 2022, met de titel: ‘Betrokken en sociaal; een goede start voor een leefbaar en vitaal Westerwolde’.

Lees Meer