24 Dec
24Dec

EEN TERUGBLIK OP HET POLITIEKE JAAR IN WESTERWOLDE

Ecologisch Alternatief heeft zich een plaats verworven in de raadszaal in Westerwolde. Afgelopen maart behaalden wij een royale zetel met speerpunten gericht op bescherming van natuur, milieu, landschap en een gezonde leefomgeving. Maar ook met het credo: “meer zeggenschap voor de inwoners”.

Allereerst willen we al die mensen bedanken die op ons gestemd hebben, ons steunen, een hart onder de riem steken en ons voorzien van informatie; maar ook al die inwoners die contact zoeken door middel van mail, gesprekken en onze website. Zonder u allen hebben we geen bestaansrecht!


Waar heeft Ecologisch Alternatief zich, het afgelopen jaar, onder andere voor ingespannen in onze gemeente?

  • Oudeschans, waar bevlogen mensen tegen de verdrukking in geprobeerd hebben een beschermde vesting te vrijwaren van een industrieel aanzicht met de daarbij behorende overlast.
  • Sellingen, Sellingerbeetse, Vlagtwedde, Wedde waar inwoners geraakt worden in hun woongenot en de natuur het onderspit delft door de komst van grote recreatieparken.
  • Bescherming van onze bomen en struiken die op brute wijze worden gekapt en gesnoeid en de bermen waaruit het volledige bodemleven wordt weggemaaid en die door het zware en brede verkeer kapot worden gereden.
  • De biodiversiteit die wordt aangetast door de agrarische industrie, die zelfs in deze tijd nog toestemming krijgt voor uitbreiding van stallen en aantallen dieren en de buitengewoon giftige sierteelt die jaar na jaar toeneemt.
  • We hebben vragen gesteld over uitbreiding van de zandwinning en zonneparken op industriële schaal.
  • Wat betreft dierenwelzijn hebben we ons fel verzet tegen het verjagen van de roekenkolonie, aandacht gevraagd voor de gevaren van beschoeiingen voor flora en fauna en ons hard gemaakt voor de aanleg van uitwaadplaatsen. De aanleg van het drijvend zonnepark op de Beetser plas en de gevolgen hiervan op het IBA-gebied waar duizenden ganzen verblijven.
  • Het Lauderbos, waar honderden bomen zijn gekapt en een uniek stuk natuur verwoest is voor de komst van een begraafplaats, die eigenlijk aangrenzend aan de natuur had moeten worden aangelegd waardoor er uitbreiding van natuur ontstaat.
  • Invoering van het referendum om inwoners meer en wettelijk vastgelegde mogelijkheden tot inspraak te geven. Hiertoe hebben we een Initiatiefvoorstel ingediend dat helaas verworpen is door de meerderheid van de gemeenteraad en alleen door de PVV is gesteund.
  • Op de website kunt u al onze speerpunten, artikelen en acties van 2022 terugvinden https://www.ecologischalternatief.nl/           


Rest ons nog u allen hele fijne feestdagen toe te wensen en een natuurvriendelijk, milieubewust en democratisch 2023.


Ecologisch Alternatief Westerwolde

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.