20 juni 2024 - Er zijn verschillende eigenaren van Beetser plas die zich afvragen hoe het belang van de natuur daar geborgd wordt. Ecologisch Alternatief stelt vragen aan het college hierover.

Lees Meer  

16 april 2024 - Antwoorden van de Gemeente Westerwolde op vragen van Ecologisch Alternatief betreffende recreatieontwikkelingen rondom Sellingen.

Lees Meer  

22 maart 2024 - Vragen Ecologisch Alternatief aan Gemeente Westerwolde betreffende recreatiewoningen rond Sellingen.

Lees Meer  

16 januari 2024 - antwoorden gemeente op vragen van Ecologisch Alternatief m.b.t. bomenkap.

Lees Meer  

6 februari 2024 - vragen m.b.t. bouwen bouwwerk, gebruiken gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan en inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen - OBM = omgevingsvergunning beperkte milieutoets (Milieu): te Blijham.

Lees Meer  

16 december 2023 - vragen over verleende omgevingsvergunning bomenkap Dominee W. Reindersweg, tussen Westerkamp nabij nr.2 en de Torenstraat, Sellingen, 47 populieren, met herplant

Lees Meer  

7 november 2023 - Antwoorden van de Gemeente op schriftelijke vragen van Ecologisch Alternatief over de bomenkap in Westerwolde.

Lees Meer  

20 september 2023 - Antwoorden van de Gemeente op de schriftelijke vragen van Ecologisch Alternatief over natuurbegraafplaats in Laude.

Lees Meer  

10 oktober 2023 - Antwoorden van de Gemeente op schriftelijke vragen van Ecologisch Alternatief over de maai- en snoeimethode van de Gemeente.

Lees Meer  

26 september 2023 - Antwoorden op vragen van Ecologisch Alternatief over beschoeiingen in Ter Apel en verdrinken van dieren als gevolg hiervan.

Lees Meer  

5 september 2023 - Antwoorden van de Gemeente over de infrastructuur en nutsvoorzieningen van bungelowpark in Sellingen.

Lees Meer  

18-10 2023 - Schriftelijke vragen aan Gemeente Westerwolde over het plan voor kappen en snoeien van bomen.

Lees Meer