donderdag 20 maart 2023 - Schriftelijke vragen van Ecologisch Alteratief aan het college van B&W Geneebte Westerwolde betreffende RSG Ter Apel.

Lees Meer  

9 maart 2023 - Ecologisch Alternatief stelt vragen aan het College over de staat van uitwaadplaatsen langs waterkanten in Westerwolde die voorkomen dat mensen en dieren verdrinken.

Lees Meer  

21 februari 2023 - Antwoorden gemeente op schriftelijke vragen van Ecologisch Alternatief betreffende stikstofvergunningen in Westerwolde.

Lees Meer  

21 februari 2023 - Per brief van 6 februari 2023 heeft Fractie Ecologisch Alternatief vervolgvragen gesteld in relatie tot de natuurbegraafplaats in Laude. Hierbij de antwoorden van de Gemeente.

Lees Meer  

21 februari 2023 - De fractie van Ecologisch Alternatief heeft ook n.a.v. de hoorcommissie over uitbreiding recreatie Wedderbergen een bezoek gebracht aan het desbetreffende gebied. Omdat er nog steeds grote onduidelijkheid over de voorwaarden en toestemming voor het uitvoeren van de werkzaamheden is hebben wij een aantal vragen.

Lees Meer  

6 februai 2023 - Vorig jaar heeft de BV Natuurbegraafplaatsen van Waarde een begraafplaats in de bestaande natuur aangelegd. Dit terwijl het de bedoeling is om dit als uitbreiding van bestaande natuur te doen. Ecologisch Alternatief heeft een aantal vragen.

Lees Meer  

Over het gebruik van knalapparaten in de landbouwsector en dierenwelzijn is vanuit de fractie van Ecologisch Alternatief een aantal vragen gesteld. Hierbij vindt u de beantwoording.

Lees Meer  

14 december 2022 - INGEDIENDE VRAGEN Tijdens de raadsvergadering van 28-04-2020 is door de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de aanleg van het grootste drijvende zonnepark van Europa in Sellingerbeetse, nota bene in een IBA gebied.

Lees Meer  

12 november 2022 - Ondanks dat het genoeg was geweest dit initiatiefvoorstel alleen in de raad te bespreken wilde ik vanavond mijn collegae raadsleden de kans geven mee te denken, met ideeen te komen of vragen te stellen; mocht het zo zijn dat ik u het antwoord schuldig moet blijven dan noteer ik uw vraag en kom ik daar later op terug.

Lees Meer  

14 oktober 2022 Vragen over Oudeschans U herinnert zich hopelijk nog mijn verbazing over het gemak waarmee veel raadsleden de plannen en later het herstelbesluit goedkeurden terwijl Ecologisch Alternatief bleef vast houden aan het feit dat een aantal zaken onduidelijk was; een daarvan was de wijze waarop het college was omgegaan met het archeologisch onderzoek.

Lees Meer  

20 september 2022 Antwoorden van het college op vragen van Ecologisch Alternatief m.b.t. recreatieprojecten Barkhoorn, De Papaver, Lanesloot en uitbreiding Parc Emslandermeer.

Lees Meer  

22 september 2022 Antwoorden collega op vragen van Ecologisch Alternatief over de aanleg van beschoeiingen en eventueel dierenleed dat het gevolg daarvan zou kunnen zijn.

Lees Meer