7 november 2023 - Antwoorden van de Gemeente op schriftelijke vragen van Ecologisch Alternatief over de bomenkap in Westerwolde.

Lees Meer  

20 september 2023 - Antwoorden van de Gemeente op de schriftelijke vragen van Ecologisch Alternatief over natuurbegraafplaats in Laude.

Lees Meer  

10 oktober 2023 - Antwoorden van de Gemeente op schriftelijke vragen van Ecologisch Alternatief over de maai- en snoeimethode van de Gemeente.

Lees Meer  

26 september 2023 - Antwoorden op vragen van Ecologisch Alternatief over beschoeiingen in Ter Apel en verdrinken van dieren als gevolg hiervan.

Lees Meer  

5 september 2023 - Antwoorden van de Gemeente over de infrastructuur en nutsvoorzieningen van bungelowpark in Sellingen.

Lees Meer  

18-10 2023 - Schriftelijke vragen aan Gemeente Westerwolde over het plan voor kappen en snoeien van bomen.

Lees Meer  

17 oktober 2023 - De gemeente kondigt aan weer flink te gaan kappen en snoeien. Ecologisch Alternatief pleit al jaren voor een visie die bomen, bossen en groen in onze gemeente beschermt en daarbij ook de nieuwste inzichten verwerkt ten aanzien van klimaatverandering.

Lees Meer  

4 september 2023 - Nogmaals vragen van Ecologisch Alternatief over uitblijven uitwaadplaatsen Ter Apel.

Lees Meer  

4 september 2023 - Afgelopen weken is er langs wegen maar ook langs straten en zijpaden weer flink gemaaid en gesnoeid, daarbij viel niet alleen op dat dit erg vroeg in het seizoen gebeurt maar hoe desastreus men te werk gaat.

Lees Meer  

4 september 2023 - Als gevolg van de verkoop van het voormalig recreatiepark de Barkhoorn aan een projectontwikkelaar is voor de bewoners van de naastgelegen woonwijk onduidelijkheid en onzekerheid ontstaan over basisvoorzieningen.

Lees Meer  

4 september - 2023 Ecologisch Alternatief wil geïnformeerd worden over de situatie van de begraafplaats te Laude waar natuur niet prioriteit lijkt.

Lees Meer  

14 juli 2023 - Het is een jaar geleden dat het college en de meerderheid van de raad van Westerwolde de beslissing hebben genomen het bestemmingsplan te wijzigen, waarmee toestemming is gegeven voor de bouw van enorme loodsen naast de vesting Oudeschans.

Lees Meer