22 maart 2024 - Vragen Ecologisch Alternatief aan Gemeente Westerwolde betreffende recreatiewoningen rond Sellingen.

Lees Meer  

16 januari 2024 - antwoorden gemeente op vragen van Ecologisch Alternatief m.b.t. bomenkap.

Lees Meer  

6 februari 2024 - vragen m.b.t. bouwen bouwwerk, gebruiken gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan en inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen - OBM = omgevingsvergunning beperkte milieutoets (Milieu): te Blijham.

Lees Meer  

16 december 2023 - vragen over verleende omgevingsvergunning bomenkap Dominee W. Reindersweg, tussen Westerkamp nabij nr.2 en de Torenstraat, Sellingen, 47 populieren, met herplant

Lees Meer  

7 november 2023 - Antwoorden van de Gemeente op schriftelijke vragen van Ecologisch Alternatief over de bomenkap in Westerwolde.

Lees Meer  

20 september 2023 - Antwoorden van de Gemeente op de schriftelijke vragen van Ecologisch Alternatief over natuurbegraafplaats in Laude.

Lees Meer  

10 oktober 2023 - Antwoorden van de Gemeente op schriftelijke vragen van Ecologisch Alternatief over de maai- en snoeimethode van de Gemeente.

Lees Meer  

26 september 2023 - Antwoorden op vragen van Ecologisch Alternatief over beschoeiingen in Ter Apel en verdrinken van dieren als gevolg hiervan.

Lees Meer  

5 september 2023 - Antwoorden van de Gemeente over de infrastructuur en nutsvoorzieningen van bungelowpark in Sellingen.

Lees Meer  

18-10 2023 - Schriftelijke vragen aan Gemeente Westerwolde over het plan voor kappen en snoeien van bomen.

Lees Meer  

17 oktober 2023 - De gemeente kondigt aan weer flink te gaan kappen en snoeien. Ecologisch Alternatief pleit al jaren voor een visie die bomen, bossen en groen in onze gemeente beschermt en daarbij ook de nieuwste inzichten verwerkt ten aanzien van klimaatverandering.

Lees Meer  

4 september 2023 - Nogmaals vragen van Ecologisch Alternatief over uitblijven uitwaadplaatsen Ter Apel.

Lees Meer