14 december 2022 - INGEDIENDE VRAGEN Tijdens de raadsvergadering van 28-04-2020 is door de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de aanleg van het grootste drijvende zonnepark van Europa in Sellingerbeetse, nota bene in een IBA gebied.

Lees Meer  

12 november 2022 - Ondanks dat het genoeg was geweest dit initiatiefvoorstel alleen in de raad te bespreken wilde ik vanavond mijn collegae raadsleden de kans geven mee te denken, met ideeen te komen of vragen te stellen; mocht het zo zijn dat ik u het antwoord schuldig moet blijven dan noteer ik uw vraag en kom ik daar later op terug.

Lees Meer  

14 oktober 2022 Vragen over Oudeschans U herinnert zich hopelijk nog mijn verbazing over het gemak waarmee veel raadsleden de plannen en later het herstelbesluit goedkeurden terwijl Ecologisch Alternatief bleef vast houden aan het feit dat een aantal zaken onduidelijk was; een daarvan was de wijze waarop het college was omgegaan met het archeologisch onderzoek.

Lees Meer  

20 september 2022 Antwoorden van het college op vragen van Ecologisch Alternatief m.b.t. recreatieprojecten Barkhoorn, De Papaver, Lanesloot en uitbreiding Parc Emslandermeer.

Lees Meer  

22 september 2022 Antwoorden collega op vragen van Ecologisch Alternatief over de aanleg van beschoeiingen en eventueel dierenleed dat het gevolg daarvan zou kunnen zijn.

Lees Meer  

20 september 2022 Antwoorden college op vragen van Ecologisch Alternatief over de koopovereenkomst met W.Huizinga en R. Hut. betreffende het perceel Heembadweg 17 (Moekesgat) te Ter Apel.

Lees Meer  

Coalitie akkoord voor Ecologisch alternatief niet alleen ongerustmakend maar ook schokkend te lezen dat er over urgente actuele zaken - zoals milieuvraagstukken, natuur en diversiteitsproblemen en klimaat en stikstofcrises en de steeds groter worden de kloof tussen arm en rijk - niet geschreven wordt;

Lees Meer  

Aan de raad van Westerwolde in vergadering bijeen datum 22 juni 2022. Onderzoek naar de mogelijkheid om de camping Moekesgat te verplaatsen vanwege beschermde roekenkolonie.

Lees Meer  

Antwoorden van Gemeente Westerwolde op de vragen die Ecologisch Alternatief heeft gesteld met betrekking tot de toepassing van sierteelt in de nabijheid van natuurgebieden en gezondheidsschade voor omwonenden.

Lees Meer  

Antwoord van de Gemeente Westerwolde op de schriftelijke vragen van Ecologisch Alternatief betreffende de overname Kremer Zand B.V.

Lees Meer  

Antwoord van de gemeente op vragen van Ecologisch alternatief over proefopstelling voor Ocean Battery.

Lees Meer  

De raad van de gemeente Westerwolde, in vergadering bijeen op 11 mei 2022 Constaterende dat: er regelmatig mensen en dieren te water raken en niet of met veel moeite weer aan de kant kunnen komen; er al acht jaar door Ecologisch Alternatief wordt aangedrongen op veilige oevers met zogenaamde Fauna-uitwaadplaatsen (FUP’s).

Lees Meer