22 Dec
22Dec

Aan het college van B & W Gemeente Westerwolde

Sellingen: 16 december 2023 

Betreft: Verleende omgevingsvergunning vellen houtopstand: Dominee W. Reindersweg, tussen Westerkamp nabij nr.2 en de Torenstraat, Sellingen, 47 populieren, met herplant, verzenddatum: 11 december 2023 

Geacht college, 

Deze bomen zijn beeldbepalend voor het aanzicht van het dorp Sellingen en vertegenwoordigen een grote natuurwaarde. Het zijn oudere, volwassen bomen die een grote rol spelen in bijvoorbeeld de CO2 opname, het zuiveren van de lucht en verkoeling van de omgeving. Belangrijk in tijden van toenemende klimaatverandering. Verder is het een belangrijke habitat voor veel dier en plantsoorten.

  1. Waarom worden deze bomen gekapt?
  2. Zijn de mogelijkheden onderzocht om deze bomen te sparen? Zo ja wat is hiervan de uitkomst?
  3. Ecologisch Alternatief wil inzage in de wijze waarop deze beslissing tot stand is gekomen middels rapporten per boom is dus 47x. 
  4. Verder zie we graag de rapportage over onderzoek naar eventuele nesten en verblijfplaatsen van dieren tegemoet.

In afwachting van uw reactie, Met vriendelijke groet,

Edith van der Horst, 

Ecologisch Alternatief

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.