Edith van der Horst: Van jongs af aan heeft Edith een grote liefde voor dieren en de natuur ontwikkeld. Met het ouder worden zag zij de teloorgang van de natuur, flora en fauna waardoor ze zich zorgen begon te maken en besloot zich actief in zetten voor het herstel daarvan. Niet alleen in het dagelijks leven zet zij zich in om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de milieuproblematiek maar ook in haar werk als biologiedocent; voor haar is duidelijk dat er veel veranderen moet en kan door educatie en bewustwording. De afgelopen twee raadsperioden heeft zij met haar team daarop ingezet. Termen als dierenwelzijn, biodiversiteit, duurzaamheid en klimaat zijn voor haar dan ook geen loze kreten maar belangrijke zaken waar we ons hard voor moeten maken. Steeds meer mensen beseffen dat de mens een onderdeel is van de natuur en dat ons leefpatroon moet veranderen willen we het tij kunnen keren. Ook aankomende periode zullen wij de aandacht blijven vestigen op wat beter kan/moet en zorgen voor bewustwording van belangrijke waarden in onze gemeente.

Anneke Janse: Opgegroeid op het platteland, altijd geïnteresseerd geweest in de natuur, planten en dieren, de samenhang maar ook de kwetsbaarheid van al dit leven. Voelde zich aangetrokken tot het werken met mensen die ziek of hulpbehoevend zijn, vandaar de studie en het werken als verpleegkundige in diverse functies. In 2005 is zij verhuisd naar Westerwolde en ook daar is zij werkzaam geweest in de thuiszorg. De keuze om te wonen in Westerwolde is mede bepaald door de prachtige natuur, het unieke landschap en de aanwezigheid van stilte en duisternis. Voor haar en vele anderen een kostbaar goed dat het verdient beschermd en behouden te worden. Deze interesse en zorg heeft zich vertaald in het actief worden in de gemeentelijke politiek, sinds 2014 in, toen nog de gemeente Vlagtwedde, daarna in Westerwolde als fractielid van Ecologisch Alternatief. Een partij die als enige deze kernwaarden steeds weer naar voren brengt in de gemeenteraad. Zorg en aandacht voor alle leven op aarde, biodiversiteit, bescherming van natuur, milieu en landschap. Daar wil zij zich ook de komende vier jaar met hart en ziel voor inzetten.

Marja Bos: is ‘geboren en getogen’ in Westerwolde. Opgegroeid in Vlagtwedde en inmiddels woont ze al meer dan 20 jaar in Wedde. Ze heeft op veel verschillende plaatsen in Nederland gewerkt. Eerst in het onderwijs en later bij de overheid maar is altijd in Westerwolde blijven wonen. Thuis werd dialect gesproken en een hobby van Marja is het schrijven van ‘Grunneger’ gedichten en verhalen. Marja heeft een aantal jaren voor GroenLinks in de gemeenteraad van Bellingwedde gezeten. In 2018 heeft ze afscheid van GroenLinks genomen, omdat ze het onder andere niet eens was en is met de manier waarop GroenLinks met de klimaatopgave en energietransitie omgaat. In Westerwolde is nog rust en ruimte, prachtige landschappen en hele bijzondere, maar daardoor ook kwetsbare, natuur zoals het Liefstinghsbroekbos. Daar moeten we zuinig op zijn en onze gemeente niet vol stoppen met maar zoveel mogelijk zonnepanelen en windmolens. Vooral niet als we niet eens in staat zijn om al die windmolens en zonnepanelen her te gebruiken en we dus een nieuwe enorme vuilnisbelt aan het creëren zijn. Ecologisch Alternatief heeft zich de afgelopen vier jaar in de gemeenteraad sterk gemaakt voor deze onderwerpen, heeft een duidelijk tegengeluid laten horen en daarom wil Marja zich de komende vier jaar samen met de andere leden van Ecologisch Alternatief niet alleen inzetten voor milieu, energietransitie en klimaatopgave, maar ook voor andere belangrijke onderwerpen, zoals leefbaarheid, onderwijs en werkgelegenheid.

Marcel van Vliet: "Toen ik een kleine jongen was vertoefde ik veel aan zee en in het bos en heb op die manier veel van de natuur geleerd en leren houden; ik was zo graag in de natuur dat ik boswachter wilde worden. Die droom is niet uitgekomen maar mijn keus van docent biologie, is een goede tweede. Met veel enthousiasme probeer ik mijn leerlingen de genialiteit, samen hang en schoonheid van de natuur bij te brengen. 25 jaar geleden zijn wij in Groningen komen wonen, op het Hoge land” en 10 jaar geleden zijn we hier in het prachtige Westerwolde neergestreken op een van de mooiste plekken van onze gemeente. Onze boerderij ligt aan een kleine weg die overgaat in een zandpad, tegen natuurgebieden aan en grenst aan wandelpaden waar wij veelvuldig gebruik van maken. Door Ecologisch Alternatief te ondersteunen hoop ik een constructieve bijdrage te leveren aan het versterken van de natuur, het oplossen van milieuproblemen en meedenken over verduurzaming".