22 november 2023 - Inwoners van Bellingwolde en Oudeschans zijn enorm verontrust over de rigoureuze bomenkap in hun omgeving. De leefomgeving van planten en diersoorten wordt vernield/beschadigd waaronder die van de beschermde Roek.

Lees Meer  

14 november 2023 - ECOLOGISCHE KIJK OP BELEID EN BEGROTING IN WESTERWOLDE - Wij missen in deze begroting/beleid de urgentie die nodig is om de klimaatproblemen het hoofd te bieden; de plannen en adaptatie t.a.v. verdroging, overvloed aan/opvang van water, de hitte, uitstoot ontbreken.

Lees Meer  

Artikel in Dagblad van het Noorden over de verwerping van de vergunning voor een megastal die onterecht is verleend door de gemeente Het Hogeland. Een voorbeeld voor andere gemeenten!

Lees Meer  

7 januari 2023 - MOTIE VVD OVER WOLF (VER) BEJAGEN WOLF VERWORPEN; RAAD VERDEELD Tijdens de behandeling van de motie liepen de meningen per fractie zeer uiteen, zo nam een raadslid van het CDA de gelegenheid te baat om een lijst met dieren op te noemen die wat hem betreft ook afgeschoten konden worden en leken alleen Ecologisch Alternatief, PVV en GroenLinks tegen de motie te gaan stemmen.

Lees Meer  

24 december 2022 - EEN TERUGBLIK OP HET POLITIEKE JAAR IN WESTERWOLDE Waar heeft Ecologisch Alternatief zich, het afgelopen jaar, onder andere voor ingespannen in onze gemeente?

Lees Meer  

12 december 2022 - MEER INSPRAAK INWONERS WESTERWOLDE? Woensdag 14 december stemt de gemeenteraad van Westerwolde over een voorstel van Ecologisch Alternatief voor het invoeren van een referendum ter vergroting van de burgerparticipatie in Westerwolde.

Lees Meer  

2 december 2022 - ECOLOGISCH ALTERNATIEF VERBIJSTERD OVER OPTREDEN RAADSVOORZITTER. Afgelopen woensdag de eerste raadsvergadering na het zomerreces in Westerwolde. Veel zaken passeerden en veel raadsleden kregen ruim de tijd om zaken voor het voetlicht te brengen. Mw. van der Horst stelde een vraag namens inwoners van Wedde over een gezonde boom die de gemeente wil kappen.

Lees Meer  

23 november 2022 - REFERENDUM IN WESTERWOLDE! Ecologisch Alternatief is voornemens in de raadscommissie van 23 november een initiatiefvoorstel in te dienen om een referendum in Westerwolde mogelijk te maken.

Lees Meer  

14 oktober 2022 - Journalistiek is een prachtig, belangrijk en soms ingewikkeld vak; na het lezen van een bericht in het Dagblad van het Noorden van 12 oktober jl, met de titel “nieuwe bodemkaart na fout in Oudeschans”, voel ik de behoefte te reageren op de weergave van de werkelijkheid in dat artikel ten aanzien van een drama dat bijna een heel dorp drastisch heeft veranderd.

Lees Meer  

27 juli 2022 - College komt in reces met plannen voor verkoop van perceel aan Heembadweg te Ter Apel ivm verjaging roeken.

Lees Meer  

25 juli 2022 - Voorstel Ecologisch alternatief stelt onderzoek voor om camping Moekesgat te verplaatsen ten gunste van roekenkolonie.

Lees Meer  

21 juni 2022 - Met vier andere raadsleden van Westerwolde bezocht Edith de Tweede Kamer.

Lees Meer