02 Apr
02Apr

Slachtoffers van gaswinning niet centraal bij Nij Begun

Er is door het rijk 3,5 miljard euro beschikbaar gesteld voor Groningen en Noord Drenthe. Dit naar aanleiding van het rapport van de parlementaire enquêtecommissie van de Tweede Kamer over de afwikkeling van de schade door gaswinning.

Niet alleen moet met het herstel van Groningen en Noord-Drenthe gedacht worden aan herstel van woningen, maar ook aan sociaal herstel. Er is 100 miljoen per jaar beschikbaar gesteld om in 30 jaar, één generatie dus, de provincie er beter voor te laten staan op het gebied van armoede, volksgezondheid, onderwijs en leefbaarheid.

Ecologisch Alternatief heeft bij de behandeling in de raadscommissie al bezwaren geuit over het feit dat er zoveel onderwerpen genoemd worden, hier zoveel instanties bij betrokken worden en over mee moeten praten, dat de kern van het probleem weer onvoldoende wordt aangepakt. (zie bijlage) Wij hebben hiervoor de mening van de GBB gevraagd en die onderschrijven deze bezwaren zie onderstaand citaat;

“Ons zorgpunt is ook dat de baten over de hele provincie verdeeld worden terwijl de problemen in de kern van het gebied nog steeds niet opgelost worden. Maar beleidsmakers bezweren ons dat ze (juist) oog hebben voor de problemen in de kern."

Maar als je goed kijkt naar Nij Begun en de uitwerking sindsdien, dan is duidelijk dat de uiteindelijke baten (via Sociale Agenda, Economische Agenda) breed gaan landen, echt niet speciaal ook in de kern.

Daarentegen: waar de kern nu last van heeft: schade en onveiligheid krijgt echt geen prioriteit.

Het IMG heeft vorig jaar de schademeldingen op pauze gezet. Men hoopt deze zomer te kunnen starten met Daadwerkelijk Herstel. Maar aan daadwerkelijk herstel (waarbij een aannemer de schade komt herstellen) heb je in de kern niks: dan kun je een paar weken later na een nieuwe beving weer schade melden! En als je financiële schadevergoeding wil dan komt er weer een inspecteur van het IMG langs om vast te stellen per scheur of het wel van de gaswinning komt! Ook in Loppersum!

En bij de versterkingsoperatie fietsten de beleidsmakers nu weer de isolatiemaatregelen in (zie gisteren). Daardoor gaat de versterkingsoperatie nog langer duren, en wonen nog steeds veel te veel mensen in een onveilig huis. Dat hier een veel zwaardere beving dan Huizinge kan optreden lijken mensen gemakshalve maar te vergeten! 

Ecologisch Alternatief roept de nieuwe commissie die zich hierover zal buigen op de boodschap van de GBB ter harte te nemen en zal uit solidariteit met de gedupeerden nee zeggen tegen alle raadsvoorstellen m.b.t. Nij begun totdat er een snelle en bevredigende afwikkeling voor deze groep is geregeld!

Namens de fractie van Ecologisch Alternatief,


Anneke Janse en Edith van der Horst

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.