26 Aug
26Aug

Ecologisch Alternatief Westerwolde over bouw drijvend zonnepark op zwemplas Beetser Koele in Sellingen: 'Flora en fauna zijn wederom ondergeschikt aan financiële belangen'

14 april 2021

De bouw van een drijvend zonnepark op zwemplas Beetser Koele in Sellingen is begonnen. En dat terwijl het zonnepark bij omwonenden gevoelig ligt én het broedseizoen net begonnen is. Onbegrijpelijk, vindt politieke partij Ecologisch Alternatief. Een icoon in Westerwolde is niet meer.

Verontruste omwonenden zijn volgens Ecologisch Alternatief een rechtszaak begonnen om de aanleg van het drijvende zonnepark te voorkomen. ‘Flora en fauna zijn wederom ondergeschikt aan de financiële belangen van de eigenaar en de projectontwikkelaar.’

Eén van de belangrijkste International Bird Areas

De Beetser Koele één van de belangrijkste IBA-gebieden (International Bird Area) van West-Europa, stelt Ecologisch Alternatief. ‘Het is voor zoveel vogels, waaronder duizenden ganzen, een belangrijk foerageer- en rustgebied.’

Broedseizoen verstoord

Ecologisch Alternatief vreest dat de natuur in het gebied tijdens het broedseizoen verstoord wordt door de bouwwerkzaamheden. Dat projectontwikkelaar GroenLeven een ecoloog inzet om de schade van de werkzaamheden tot een minimum te beperken vindt de partij een doekje voor het bloeden. ‘Ook als er broedplaatsen aangetroffen worden, gaan de werkzaamheden door omdat niet gedefinieerd is wat de betekenis is van een minimale impact.’

‘Buitengewoon onverantwoordelijk beleid’

Het beleid van gemeente Westerwolde is ‘buitengewoon onverantwoordelijk’ vindt Ecologisch Alternatief, ‘omdat natuur en landschap steeds meer moeten wijken voor menselijke activiteiten’.

De partij wil dat de gemeenteraad duidelijke eisen gaat stellen aan dergelijke plannen en daarbij ‘waardevolle gebieden zoals de Beetser Koele’ uitsluit. Ook pleit ze voor nadere regelgeving die zonne-energie binnen de bebouwde kom stimuleert en daarbuiten ontmoedigt.

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.