26 Aug
26Aug

8 februari 2021

Ecologisch Alternatief Westerwolde vraagt zich in een persbericht af wat er terecht is gekomen van het coalitieprogramma van Westerwolde voor 2018 tot 2022, met de titel: ‘Betrokken en sociaal; een goede start voor een leefbaar en vitaal Westerwolde’.

De partij vraagt zich af hoe GemeenteBelangen en de PvdA in Westerwolde initiatieven van inwoners ‘van onderop hebben ondersteund’, hoe ze inwoners hebben betrokken bij beleid en hebben laten meebeslissen over hun eigen leefomgeving, zoals in het coalitieprogramma werd beloofd.

‘Zeeën van zonnepanelen’

"In hoog tempo zijn de afgelopen drie jaren delen van de gemeente Westerwolde getransformeerd tot een geïndustrialiseerd landschap bestaande uit zeeën van zonnepanelen. Het mogen meebeslissen over de eigen leefomgeving van de inwoners wordt met de mond beleden, maar blijkt in de praktijk met voeten getreden te worden. Alle door omwonenden en natuurorganisaties ingediende zienswijzen tegen de aanleg van de diverse zonneparken worden met vuistdikke nota’s van het college weerlegd. Financieel worden de inwoners aan hun lot en de goodwill van commerciële ontwikkelaars overgelaten om als gunst een graantje te mogen meepikken.”

Eerst een contract voor bewoners

Gemeenten zouden pas een vergunning voor zonneparken moeten verlenen als vooraf, met een contract, de financiële belangen van inwoners gewaarborgd zijn, vindt Ecologisch Alternatief. Lokale energiecoöperaties zouden daarin een sleutelrol moeten vervullen.

Afkoopsom

"In de huidige praktijk van Westerwolde moeten commerciële ontwikkelaars zich na vergunningverlening anderhalf jaar ‘inspannen’ om de bewoners tegemoet te komen. In de praktijk blijkt het niet te lukken om 50 procent van de aandelen in een zonnepark in een lokale energiecoöperatie onder te brengen. Na die anderhalf jaar kunnen de commerciële ontwikkelaars volstaan met het verstrekken van een soort afkoopsom in de vorm van een gebiedsfonds, wat niet in verhouding staat tot de grote opbrengsten die behaald worden met deze zonneparken.”

Ecologisch Alternatief vindt dat vergunningverlening voor zonneparken afhankelijk gemaakt moet worden van de oprichting van lokale, kleinschalige energiecoöperaties die 50 procent van de aandelen van een zonnepark in eigendom hebben.

Avond brainstormen

De partij stelt voor dat gemeenteraad een avond gaat brainstormen om tot een ‘betrokken en sociaal’ beleid te komen voor inwoners.


Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.