Ecologisch Alternatief

De kritische noot van onze gemeente

Voor een natuurvriendelijk, milieubewust en democratisch Westerwolde

11 mei 2024 - Dit weekeinde is er wederom een reebokje te water geraakt waarvoor opnieuw de brandweer is uitgerukt om het dier te redden. Interessant om eens de kosten van de reddingsacties van de brandweer tegenover die van het aanleggen voor uitwaadplaatsen te leggen.

Lees Meer  

2 april 2024 - Waarom Ecologisch Alternatief "nee" zal zeggen tegen alle raadsvoorstellen m.b.t. Nij begun.

Lees Meer  

2 april 2024 - Ecologisch Alternatief heeft van verschillende inwoners berichten ontvangen over de overlast van houtstook. Afgelopen januari heeft Ecologisch Alternatief opnieuw, tijdens de gemeenteraad (zie bijlage), aan het college gevraagd waarom wij als gemeente niet zijn aangesloten bij de stookwijzer.

Lees Meer  

2 april 2024 - r is door het rijk 3,5 miljard euro beschikbaar gesteld voor Groningen en Noord Drenthe. Dit naar aanleiding van het rapport van de parlementaire enquĂȘtecommissie van de Tweede Kamer over de afwikkeling van de schade door gaswinning.

Lees Meer  

22 november 2023 - Inwoners van Bellingwolde en Oudeschans zijn enorm verontrust over de rigoureuze bomenkap in hun omgeving. De leefomgeving van planten en diersoorten wordt vernield/beschadigd waaronder die van de beschermde Roek.

Lees Meer  

14 november 2023 - ECOLOGISCHE KIJK OP BELEID EN BEGROTING IN WESTERWOLDE - Wij missen in deze begroting/beleid de urgentie die nodig is om de klimaatproblemen het hoofd te bieden; de plannen en adaptatie t.a.v. verdroging, overvloed aan/opvang van water, de hitte, uitstoot ontbreken.

Lees Meer  

Artikel in Dagblad van het Noorden over de verwerping van de vergunning voor een megastal die onterecht is verleend door de gemeente Het Hogeland. Een voorbeeld voor andere gemeenten!

Lees Meer  

7 januari 2023 - MOTIE VVD OVER WOLF (VER) BEJAGEN WOLF VERWORPEN; RAAD VERDEELD Tijdens de behandeling van de motie liepen de meningen per fractie zeer uiteen, zo nam een raadslid van het CDA de gelegenheid te baat om een lijst met dieren op te noemen die wat hem betreft ook afgeschoten konden worden en leken alleen Ecologisch Alternatief, PVV en GroenLinks tegen de motie te gaan stemmen.

Lees Meer  

24 december 2022 - EEN TERUGBLIK OP HET POLITIEKE JAAR IN WESTERWOLDE Waar heeft Ecologisch Alternatief zich, het afgelopen jaar, onder andere voor ingespannen in onze gemeente?

Lees Meer  

12 december 2022 - MEER INSPRAAK INWONERS WESTERWOLDE? Woensdag 14 december stemt de gemeenteraad van Westerwolde over een voorstel van Ecologisch Alternatief voor het invoeren van een referendum ter vergroting van de burgerparticipatie in Westerwolde.

Lees Meer  

2 december 2022 - ECOLOGISCH ALTERNATIEF VERBIJSTERD OVER OPTREDEN RAADSVOORZITTER. Afgelopen woensdag de eerste raadsvergadering na het zomerreces in Westerwolde. Veel zaken passeerden en veel raadsleden kregen ruim de tijd om zaken voor het voetlicht te brengen. Mw. van der Horst stelde een vraag namens inwoners van Wedde over een gezonde boom die de gemeente wil kappen.

Lees Meer  

23 november 2022 - REFERENDUM IN WESTERWOLDE! Ecologisch Alternatief is voornemens in de raadscommissie van 23 november een initiatiefvoorstel in te dienen om een referendum in Westerwolde mogelijk te maken.

Lees Meer  
lid worden? image


Wilt u ons werk steunen?
Dat kan voor slechts € 12,- per jaar.
Voor aanmelding kunt u het contactformulier gebruiken.

Hartelijk dank!

Heeft u vragen, tips, opmerkingen of wilt u contact met ons opnemen? 
Gebruik daarvoor dan onderstaand formulier.