12 Dec
12Dec

Meer inspraak inwoners Westerwolde?

Woensdag 14 december stemt de gemeenteraad van Westerwolde over een voorstel van Ecologisch Alternatief voor het invoeren van een referendum ter vergroting van de burgerparticipatie in Westerwolde.

Ecologisch Alternatief was tijdens de commissievergadering van 24 november blij verrast toen bleek dat het voorstel serieus was bestudeerd door alle fracties zoals bleek uit de vragen, zorgen en aanvullingen waarmee zij kwamen. De meningen waren zeer uiteenlopend de fractie van de PvdA sprak al op voorhand uit dat een referendum niets bijdraagt een andere fractie was weer zeer enthousiast over het voorstel.

We hopen wij dat alle fracties zich, na onze uitleg over de verschillen tussen de ronde tafel gesprekken en het houden van een referendum, nog eens over ons voorstel zullen buigen en inzien dat het om twee totaal verschillende instrumenten gaat die prima naast elkaar kunnen worden ingezet.

Voor meer informatie zie 'bijdragen E.A. in de Raad' op onze website http://www.ecologischalternatief.nl 

Namens de fractie van Ecologisch Alternatief,

Edith van der Horst

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.