02 Apr
02Apr

In de commissie van 6 maart is er gesproken over de gelden voor het Nij -begun, en heeft mijn fractie aangegeven twijfels te hebben over de besteding van deze gelden en ik wil daar graag nog even op terugkomen:

  • Al vele projecten, procedures zijn de revue gepasseerd en telkens is er veel mis gegaan , is veel  geld niet bij de slachtoffers terecht gekomen maar bij bedrijven, coaches en deskundigen omdat een duidelijk stappen plan ontbrak. Ook nu weer lijkt alles topdown te worden bedacht en ligt herhaling op de loer.


  • Tijdens een van de bijeenkomsten op het provinciehuis over dit nieuwe project NIJ-Begun viel meteen op dat de mensen die hierin een belangrijke rol in moeten spelen niet de hoogte waren van de fouten in het systeem en niet goed wisten hoe de slachtoffers te betrekken/ benaderen. 


  • Dat is echter eenvoudig: zet die mensen met de deskundigen aan tafel, vraag wat zij nodig hebben…regel het geld en de uitvoerders…


  • Tweede punt is dat de slachtoffers die nog steeds wachten op herstel van hun woning weer opzij geduwd dreigen te worden door de nieuwe plannen…GBB waarschuwt dan ook dat eerst deze mensen geholpen moeten worden en er vervolgens een nieuw plan gemaakt moet worden dat bottom up geregeld moet worden. 


  • Mevr. Hemmen zei terecht dat ons bescheidenheid past t.a.v. herstel van woningen echter is wel belangrijk te onderzoeken of er mensen in onze gemeente zijn komen wonen die slachtoffer zijn en nog niet gecompenseerd.


  • Het plan waarin  Groningen in twee zones verdeeld wordt is een compensatie voor het jarenlang leeg halen, achterstellen en afkalven van voorzieningen door geld gebrek,


  • voor alle inwoners van Groningen, de zone buiten de 100 % vergoeding, zoals Westerwolde, kan inzetten op isolatie van huizen, panelen op daken en duurzaam wonen en daar zouden we een goed plan voor moeten maken. 


  • Daar zit een kleine maar aan: mensen moeten/mogen starten maar moeten dan het geld voorschieten, dat is niet iedereen gegeven, onze gemeente zou die mensen geld uit het fonds kunnen lenen tot zij het besteedde geld van de Nij begun gelden terugkrijgen en dat aan de gemeente teruggeven.


U heeft in uw mailbox de mail, de mail van Groninger Bodem Beweging ontvangen, waarin deze grote en belangrijke organisatie, die al vanaf 2009 mensen met aardbevingschade op alle vlakken ondersteunt, gelezen. U ziet welke zorgen er bij hen zijn t.a.v. de nieuwe gelden, die mail onderschrijft onze ervaring en zorgen. Wij zullen dan ook "nee" zeggen tegen alle raadsvoorstellen m.b.t. Nij begun uit solidariteit met de slachtoffers totdat er een snelle en bevredigende afwikkeling voor deze groep is geregeld!


Edith van der Horst

Ecologisch Alternatief

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.