06 Dec
06Dec

REFERENDUM IN WESTERWOLDE!

Ecologisch Alternatief is voornemens in de raadscommissie van 23 november een initiatiefvoorstel in te dienen om een referendum in Westerwolde mogelijk te maken. De partij is van mening dat alle mogelijke democratische instrumenten moeten worden gebruikt om de inwoners te betrekken bij de plannen die betrekking hebben op hun leefomgeving en nodigt tijdens de commissievergadering de raadsleden uit hun gedachten daarover te laten gaan. Afgelopen jaren zijn er allerlei zeer ingrijpende beslissingen genomen waar inwoners stevig bezwaar tegen maakten maar de plannen zijn ondanks protesten en bezwaren van inwoners gewoon doorgegaan. Denk aan het megazonnepark te Harpel, een drijvend zonnepark op de Beetser Koele en het bestuurlijke debacle in Oudeschans. Als het voorstel, tijdens de raad van 14 december wordt aangenomen kunnen inwoners in het vervolg een verzoek voor het starten van een referendum indienen tegen/voor een bepaald conceptraadsbesluit, voordat de gemeenteraad hier een beslissing over neemt.

Ingezonden door Ecologisch Alternatief

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.