23 Nov
23Nov

IN WESTERWOLDE ZIJN BESCHERMDE ROEKEN VOGELVRIJ!

Inwoners van Bellingwolde en Oudeschans zijn enorm verontrust over de rigoureuze bomenkap in hun omgeving. De leefomgeving van planten en diersoorten wordt vernield/beschadigd waaronder die van de beschermde Roek. De uitleg van de gemeente waarom die kap plaatsvindt is zeer summier en wordt niet onderbouwd met data, gegevens of rapporten.

In Bellingwolde zijn hoge bomen, waar een roekenkolonie zijn broedplaats had gekapt, naar verluid vanwege overlast en gevaar. Op vragen van Ecologisch Alternatief tijdens de commissievergadering van afgelopen woensdag, werd door het college echter geantwoord dat de bomen waren gekapt vanwege Essentaksterfte.

Wat betreft de roeken, zij hebben een beschermde status dus is een ontheffing van de provincie nodig om ze te verstoren of te verjagen. Voor Ecologisch Alternatief is tot nu toe niet duidelijk of die ontheffing is aangevraagd en/of vergund. Op vragen van bezorgde inwoners, over de gevolgen voor de roeken van deze kap, aan de gemeente/provincie werd gezegd dat de roeken zich wel zouden voegen bij de roekenkolonie uit Oudeschans: bij de Draaierij. Vreemd, omdat het verplaatsen en samenvoegen van kolonies geen natuurlijk gedrag is en uiteraard niet afgedwongen kan worden!

Op de hoek van de Pastorieweg en de Uiterdijksweg bevinden zich twee kleine bosschages waar een roekenkolonie al jaren leeft. Onlangs heeft de gemeente aangekondigd ook snoei-werkzaamheden uit te zullen voeren in deze bosschages, om dode en zieke bomen te verwijderen. Gezien de beschermde status van de roeken, gaf de gemeente aan dit te hebben overlegd met de provincie; er werd toegezegd dat bomen met nesten gespaard zouden blijven. Bij waarnemingen ter plaatse echter bleek dat nog maar een handvol nesten zijn overgebleven. Op de, door zware machines omgeploegde, bodem liggen de resten van de andere nesten en zijn er bomen gekapt die nog zeer vitaal lijken te zijn geweest. De roekenkolonie is sindsdien niet meer gezien……

Samen met een groep betrokken inwoners zal de fractie van Ecologisch Alternatief de zaak op de voet blijven volgen en ook in het voorjaar vragen naar de resultaten van de monitoring van beide roekenkolonies. Maar ook de vraag hoe de schade kan worden hersteld en een lange termijn visie voor de (beschermde) fauna en flora.

Fractie Ecologisch Alternatief


foto: <a href="https://nl.freepik.com/vrije-photo/selectieve-focusopname-van-een-torenvogel-die-op-de-grond-zit_20248675.htm#query=roek&position=34&from_view=search&track=sph&uuid=2f2ff861-1393-4b4f-a948-ce1cc4405cf7">Afbeelding van wirestock</a> op Freepik

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.