07 Dec
07Dec

ECOLOGISCH ALTERNATIEF VERBIJSTERD OVER OPTREDEN RAADSVOORZITTER.

Afgelopen woensdag de eerste raadsvergadering na het zomerreces in Westerwolde. Veel zaken passeerden en veel raadsleden kregen ruim de tijd om zaken voor het voetlicht te brengen. Mw. Van der Horst stelde een vraag namens inwoners van Wedde over een gezonde boom die de gemeente wil kappen. Volgens de wethouder is dit een detail met andere woorden niet belangrijk genoeg om hier te bespreken.

Mw. Van der Horst van Ecologisch Alternatief had aangegeven bij punt 6 en 7 het woord te willen. Dit werd tot 2x toe door de voorzitter `vergeten`. Zij gaf een uiteenzetting van hoe er over het algemeen door het college met schriftelijke vragen wordt om gegaan. De termijn is 15 werkdagen maar deze termijn wordt vaak overschreden en in dit geval waren de vragen van 12 maart! Verder is de zorgvuldigheid en de accuratesse van deze antwoorden vaak bedroevend. Let wel het gaat hier over belangrijke vragen van inwoners die bezorgd zijn over hun situatie en leefomgeving.

Het onderwerp van deze schriftelijke vragen betrof de permanente bewoning op recreatieparken die het college wil verbieden. Dit tegen het landelijk beleid om dit wel toe te staan in verband met woningnood. Veel bewoners die soms al 20 jaar op deze parken wonen worden door dit nieuwe beleid gedupeerd. Maar wat schetste onze verbazing dat de voorzitter na amper 2 minuten spreektijd mw. Van der Horst al vroeg tot een afronding te komen. Mw. Van der Horst vervolgde haar betoog en werd toen op niet mis te verstane wijze gesommeerd te zwijgen. De voorzitter schorste de vergadering en riep alle fractievoorzitters te verzamelen voor overleg.

Deze schorsing duurde zeker 10 minuten. In die tijd had mw. Van der Horst haar betoog kunnen houden en haar rol als volksvertegenwoordiger kunnen vervullen. Uiteindelijk is Mevr Van der Horst niet teruggekeerd in de raad maar heeft zij de raadszaal verlaten.

Fractie ecologisch Alternatief

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.