02 Apr
02Apr

Houtstook schadelijk voor mens en milieu

Ecologisch Alternatief heeft van verschillende inwoners berichten ontvangen over de overlast van houtstook. Afgelopen januari heeft Ecologisch Alternatief opnieuw, tijdens de gemeenteraad (zie bijlage), aan het college gevraagd waarom wij als gemeente niet zijn aangesloten bij de stookwijzer. Een belangrijk instrument om klachten te signaleren en te behandelen. Westerwolde heeft in de Programma begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027, wat betreft milieu, zich extra te gaan richten op het afhandelen van klachten over rook van houtstook; een prachtig instrument hiervoor is dus de stookwijzer. De gemeente geeft echter aan niet te willen participeren in de stookwijzer en stelt <em>al het nodige te doen voor een schone lucht en overlast te beperken.</em> Ecologisch Alternatief vindt dat de wethouder zich er erg gemakkelijk vanaf maakt gezien de grote gevaren van houtrook voor mens en milieu.

Houtrook slecht voor natuur en milieu

Bij het verbranden van hout komt CO2 vrij. Dat is een broeikasgas dat zorgt voor klimaatverandering. Houtkachels en open haarden gaan onzuinig met hout om: een groot deel van de warmte vliegt zo de schoorsteen uit (bij de open haard gaat 90 procent van de warmte verloren, bij de houtkachel 20 tot 40 procent); dat is niet duurzaam.

Hout stoken is ongezond voor iedereen. 

Voor mensen die in de buurt wonen, maar ook voor de stokers zelf. De rook van een houtvuur bevat altijd schadelijke stoffen, zoals fijnstof, kankerverwekkende koolwaterstoffen (PAK’s) en koolmonoxide. Dat zorgt voor ongezonde lucht, niet alleen buiten maar ook in huis. Hoeveel last iemand heeft of welke klachten hij krijgt, hangt van verschillende dingen af: de hoeveelheid rook, hoe lang je deze inademt, hoe gezond je bent en welke stoffen er precies in de rook zitten. Mensen met een longziekte (astma, COPD, bronchitis), ouderen en kinderen krijgen eerder gezondheidsklachten door de rook. Deze mensen kunnen benauwd worden, veel hoesten, of krijgen een blijvende slechtere longfunctie; ook bij kleine hoeveelheden houtrook kunnen zij klachten krijgen.

Jaarlijks circa 2.700 sterfgevallen in Nederland door houtstook.

Jaarlijks overlijden in Nederland ongeveer 2.700 mensen door houtstook van kachels, haarden en vuurkorven; dat is 7 doden per dag. Daarnaast overlijden hierdoor naar schatting jaarlijks 10 kinderen in de leeftijd tussen de 1 en 12 maanden. Dit is af te leiden uit nieuwe data van het RIVM, CBS en de Wereldgezondheidsorganisatie. Zie https://iplo.nl/thema/lucht/regels-houtstook-vanuit-woningen. Verder ook https://www.luchtfonds.nl.

Ecologisch Alternatief vindt dat het college haar verantwoordelijkheid moet nemen en te zorgen voor een schone en veilige leefomgeving, te beginnen met aansluiten bij de rookwijzer. In de bijlage leest u onze bijdrage in de raad van 27maart jl.

Namens de fractie,

Edith van der Horst voor mens en milieu

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.