14 Dec
14Dec

Aan het college van B & W Gemeente Westerwolde; Sellingen: 11 januari 2022 

Betreft: vissterfte gracht Bourtange 

Geacht college, In de buitenste gracht van Bourtange werden op Nieuwjaarsdag duizenden dode vissen aangetroffen. In het gedeelte waar de vissen zijn aangetroffen staat een geringe hoeveelheid water. De combinatie van rottend organisch materiaal in het water met daarboven een ijslaag is de vissen hoogstwaarschijnlijk fataal geworden. Ecologisch Alternatief is zeer bezorgd over deze situatie en vindt dat dit dierenleed te allen tijde voorkomen had moeten worden. Graag zou ik schriftelijk antwoord ontvangen op onderstaande vragen:

  1. Hoe, wanneer en door wie is het onderzoek naar deze vissterfte gedaan?
  2. Welke organisatie of overheid is verantwoordelijk voor de waterstand en de waterkwaliteit van deze gracht?
  3. Worden waterkwaliteit en waterstand van deze gracht regelmatig onderzocht zo ja hoe vaak en hoe worden deze gegevens verwerkt ? Zo nee waarom niet?
  4. Wat zijn de verantwoordelijkheden van de gemeente, Stichting vesting Bourtange, het waterschap en de visvereniging m.b.t. de waterstand en waterkwaliteit?
  5. Welke maatregelen zijn er getroffen om deze dierenwelzijnsproblemen in de toekomst te voorkomen?

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet, 


Fractie Ecologisch Alternatief


Voor meer informatie zie het artikel op de website van Westerwolde Actueel.

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.