24 Jun
24Jun

Aan het college van B&W Gemeente Westerwolde; 

Sellingen: 20 juni 2024 

Betreft: 

Situatie in en rondom de Beetser plas 

Geacht college, 

De situatie rondom de Beetser plas is zorgwekkend. Het gebied is zeer waardevol wat betreft flora, fauna en biodiversiteit. Er zijn verschillende eigenaren van de betreffende grond en de vraag is hoe wordt het belang van deze natuur geborgd. Ook de gevolgen voor de vogels op de plas, die al is aangetast door de aanleg van zonnepanelen, zijn een punt van zorg. Tot nu toe blijft onduidelijk wat er met de verschillende percelen gaat gebeuren. Er lijkt een totaal gebrek aan toezicht gezien de goed zichtbare sporen van vandalisme, brandstichting en vernieling in de natuur en de gebouwen; de omwonenden zijn bezorgd en onzeker over deze situatie. Vragen;

 1. Wat is er inmiddels bekend over de (recreatie) plannen in dit gebied?
 2. Waarom wordt de niet gebruikte vergunning van 20 woningen niet ingetrokken? 
 3. Deze wordt nu, zie onderstaand citaat, met deze mogelijkheid aangeboden op funda:

Het eigendom betreft een recreatief perceel met receptiegebouw annex bedrijfswoning op een perceel van ruim 2 hectare: dit perceel biedt onder andere de mogelijkheid om 20 chalets te plaatsen.

 1. Er zou sprake zijn van het bouwen van recreatie woningen door Kremer, 

     a. wat is hierover bekend?

     b. zijn er vergunningen aangevraagd?

     c. zo ja wanneer, om hoeveel woningen gaat het en waar komen die?

 1. U geeft in de beantwoording van onze SV van 16 april aan dat er een initiatief ligt, 
 1. Is er met de omwonenden gecommuniceerd? Zo ja wanneer en hoe, zo nee waarom niet?
 2. Wanneer worden deze plannen met de gemeenteraad gedeeld? 
 3. Er is sprake van een initiatief van Landal, wat is hierover bekend?
 4. Wie zijn de eventuele andere initiatiefnemers en wat zijn hun plannen?
 5. Op het terrein ligt een zeldzaam hoogveen ven, hoe wordt dit beschermd en met welke maatregelen? 
 6. Er zijn sporen van vandalisme en er zijn er meldingen van geluidsoverlast en vernieling gedaan door omwonenden. Wordt hier actie op ondernomen? Zo ja welke en wanneer, zo nee waarom niet? 

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

Edith van der Horst, 

Ecologisch Alternatief

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.