Ongeruste inwoners van Westerwolde hebben ons benaderd met vragen over de sierteelt (lelieteelt) in nabijheid van natuurgebieden en hun zorg over gezondheidsschade voor omwonenden. Het CBS geeft aan dat het areaal sierteelt in de gemeente Westerwolde in 2021 ten opzichte van 2020 met ruim 10% gestegen is (2020: 9302 are; 2021: 10.223 are)

Lees Meer  

In een artikel op de website van RTV-Noord van 9 januari 2022 wordt gewag gemaakt van de ontwikkeling van een zogeheten Ocean Battery, een systeem om energie op te slaan specifiek voor windparken op zee. De batterij ligt op de zeebodem bij een windmolen en wordt opgeladen door de opgevangen hoeveelheid wind.

Lees Meer  

In een artikel op de website van RTV-Noord van 9 januari 2022 wordt gewag gemaakt van de ontwikkeling van een zogeheten Ocean Battery, een systeem om energie op te slaan specifiek voor windparken op zee. De batterij ligt op de zeebodem bij een windmolen en wordt opgeladen door de opgevangen hoeveelheid wind. Een Ocean Battery werkt als een waterkrachtcentrale.

Lees Meer  

In de buitenste gracht van Bourtange werden op Nieuwjaarsdag duizenden dode vissen aangetroffen. In het gedeelte waar de vissen zijn aangetroffen staat een geringe hoeveelheid water. De combinatie van rottend organisch materiaal in het water met daarboven een ijslaag is de vissen hoogstwaarschijnlijk fataal geworden.

Lees Meer