05 Jun
05Jun
 • Als antwoord op onze schriftelijke vragen nav meldingen van inwoners over het verdrinken van dieren die te water raken en niet meer op de kant komen door de hoge steile beschoeiingen, kregen wij als antwoord dat er geen reden was uitwaadplaatsen in Ter Apel te plaatsen. 
 • Tijdens de commissie die daarop volgde vroegen wij om heroverweging van dat besluit. 
 • Afgelopen 28 mei stond er wederom een bericht op Westerwolde actueel over een te water geraakte ree die zou zijn verdronken als mensen van de brandweer niet waren uitgereden om haar te redden. 
 • Nogmaals wil ik het college op het hart drukken de beslissing te heroverwegen en zo  snel mogelijk uitwaadplaatsen te realiseren en niet te wachten tot het volgende verdronken dier of mens.
 • Daarbij wil ik nog opmerken dat u de kosten daarvan te hoog vindt terwijl EA verschillende goedkope varianten heeft aangedragen net als de mogelijkheid inwoners bij dit project te betrekken, zoals andere gemeenten doen.
 • En dat voor het geld dat mu besteed is aan het uitrukken en redden van de ree hadden vele uitwaadplaatsen gemaakt kunnen worden.


Punt Kremer: 

ons standpunt is tot stand gekomen na de volgende overwegingen en vragen:

 • Het bedrijf Cremer geeft aan dat de uitbreiding een voorwaarde is voor de aanleg van de pijplijn maar dit was al een eis voor de vorige plannen (drijvende zonnepark) en dus kan dat niet opnieuw een voorwaarde zijn, die pijpleiding moest er al komen.
 • Er wordt de aanplant van een bos beloofd maar dat mag voor de helft gekapt en voor houtwinning gebruikt worden voor ons is een voorwaarde in te kunnen stemmen met dit plan, dat dat bos, als compleet bos blijft bestaan.
 • Waarom moeten die 30 bomen verdwijnen voor de aanleg van de pijpleiding, het doorbreken van het dijkje, voor ons is het een belangrijke voorwaarde om in te stemmen met deze plannen, dat deze ongemoeid blijven door een andere manier van het aanleggen van de pijp te vinden: achter de bomen langs, onder de weg door…dat gaat bijvoorbeeld een stukje verderop ook gebeuren.
 • Op dit moment is niet duidelijk wat er na 30jaar met de grote waterplas die overblijft gebeurt noch wat de gevolgen van het jarenlang zand uit de bodem halen op de lange termijn kunnen zijn tav de bodemgesteldheid.
 • Tijdens de rondleiding bleken recreatieve doeleinden niet te kunnen rekenen op enthousiasme, EA vindt dat natuur de nieuwe bestemming moet worden. 
 • De Noordplas blijkt een drukbezocht gebied door vogels, dat voorziet in rust en voedsel voor onder andere toendrarietganzen, hoogste aantal geteld 29december was 56.00, maar ook voor andere vogels, eenden en wilde zwanen. Zeker nu de Zuidplas vol gelegd is met panelen waren wij toch niet helemaal gerust op of er gekeken is naar mogelijke verstoringen. Na een gesprek met de heer metselaar blijkt dat er nagedacht is over wat de vogels nodig hebben om daar te kunnen blijven rusten en foerageren We hopen op het beste want de praktijk is vaak weerbarstig.
 • In dat kader zou ik willen opmerken dat de telling van dit jaar er nog niet is en wij die zodra het kan graag willen ontvangen.


Punt zonnepark: 

 • In 2014 maakte de raad, in de persoon van de heer Kriek van Groen-Links, een start met het energieneutraal maken van onze gemeente, toen nog Vlagtwedde, door kleinschalige, lokale initiatieven van door en voor de inwoners; de baten zouden direct bij de inwoners terecht komen
 • Ineens was daar Harpel…en later, ondanks belofte dat dit niet zou gebeuren, Harpel twee; zonder draagvlak, met veel nadelen maar zonder enig voordeel voor de omwonenden.
 • De laatste jaren is onze gemeente vol gelegd met grote parken maar intussen kunnen veel inwoners de energierekening niet betalen
 • Het idee van Ecologisch Alternatief, een eigen energiebedrijf van de gemeente op te richten, werd weggewoven en onmogelijk bevonden.
 • Het plan van de familie Kruise, waar we nu over spreken, was een mooi voorbeeld geweest van hoe het ook kan maar komt helaas te laat! Onze gemeente is vol wat grote projecten betreft en er is inwoners beloofd dat er geen meer bijkomen.


 • Tijdens de vorige vergadering werd opgemerkt dat we met die parken grote stappen hebben gezet in de energietransitie, maar niet voor de inwoners, de subsidies, winsten waren/zijn voor de aandeelhouders, investeerders en initiatiefnemers; van dat geld hadden we alle huizen gratis kunnen isoleren en van zonnepanelen kunnen voorzien als we de contracten in het voordeel van de inwoners ipv de initiatiefnemers hadden gemaakt of een gemeentelijk energiebedrijf hadden opgezet.
 • Ook was er de opmerking dat men dit plan vd Familie Kruise, waarover ingesproken is, niet wil goedkeuring uit angst voor het scheppen van een precedent dat geldt niet voor Ecologisch Alternatief; instemmen met dit plan op deze gronden zou de indruk wekken van willekeur en dat gevoel leeft al bij veel inwoners. 
 • De uitspraak: ik heb liever twee grote parken die mooi zijn dan lelijke kleintje kan ik pareren door te zeggen dat ik liever mooie kleine zie, maar het gaat volgens mij vooral om welke afspraken er gemaakt zijn en wat inwoners toegezegd is. 
 • Daar komt bij dat het inspreken door een inwoner niet ad hoc kan leiden tot een wijziging in beleid; als we het anders willen zullen we moeten besluiten vanavond niet te stemmen over dit plan maar opnieuw met elkaar in gesprek moeten over of we andere regels en welke dan we willen vastleggen voor het aanleggen van zonneparken.
 • Goed beleid is duidelijk, garandeert gelijke monniken gelijke kappen en zorgt ervoor dat iedereen weet waar hij zij aan toe is; het voorstel dat nu voorligt biedt ons en de inwoners dat en dus zullen we voor dit voorstel stemmen.
 • Dat betekent dus ook dat wij moeten constateren dat het plan van de familie Kruise niet aan gestelde eisen voldoet, hoe jammer ook.
Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.