12 Sep
12Sep

Aan het college van B & W Gemeente Westerwolde; 

Sellingen: 4 september 2023

Betreft: situatie Natuurbegraafplaats Laude

Geacht college, 

Het is inmiddels alweer een tijd geleden dat wij van Ecologisch Alternatief geinformeerd zijn over de situatie van de begraafplaats te Laude; een jaar lang kappen zonder vergunning die achteraf verleend is, de destructie van de biodiversiteit, het niet, op juiste manier, voldoen aan compensatie van de natuur, het te hoge, te grote gebouw dat is neergezet, het asfalteren, met vervuild asfalt, van de zandwegen en in het bos, het uitlekken daarvan op het talud en in het water. Er zijn gesprekken geweest, het bedrijf heeft een feestelijke opening georganiseerd maar van herstelwerkzaamheden, afgesproken termijnen is ons nog niets bekend. Graag zou ik van u willen weten:

  • Hoe de situatie nu is,
  • Wat de gemaakte afspraken zijn,
  • Op welke termijn aan deze dienen te zijn voldaan,
  • Hoe dat gehandhaafd gaat worden,
  • Wat er gebeurt als de afspraken niet worden nageleefd,
  • En wanneer de raad over de situatie en voortgang wordt geïnformeerd.

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet


Edith van der Horst, 

Ecologisch Alternatief

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.