18 Oct
18Oct

Afgelopen week lazen we op WA een artikel waarin de gemeente aankondigt weer flink te gaan kappen en snoeien. Ecologisch Alternatief pleit al jaren voor een visie die bomen, bossen en groen in onze gemeente beschermt en daarbij ook de nieuwste inzichten verwerkt ten aanzien van klimaatverandering. In het artikel wordt een aantal argumenten genoemd waarom men over gaat tot kap:

Essentakziekte wordt veroorzaakt door een schimmel die verspreid wordt door kevers op andere bomen en dat gebeurt in de zomer. Het is dan noodzakelijk de besmette boom meteen te kappen en te verwijderen. Daarna zijn er twee mogelijkheden: of wel men houdt de omringende bomen goed in de gaten of kapt deze ter voorkoming van nieuwe besmettingen via wortelcontact; op dit moment kappen vanwege essentakziekte is dus een vreemd argument en Ecologisch Alternatief wil dan ook het (verplichte) rapport zien over de zieke bomen.

Dunning: Biodiversiteit in bossen ontstaat vooral door de verschillende periode waarin organismen ontkiemen, groeien, bloeien, zich voortplanten en hun behoefte aan licht en water. Veel boomsoorten komen laat in blad en dat geeft allerlei kleinere planten en struiken een voorsprong in groei en ontwikkeling omdat zij op dat moment alle zonlicht kunnen opvangen. Ook door omvallende bomen ontstaan er lichtplekken die jonge aanwas de gelegenheid geeft de nieuwe ruimte in te nemen. Miljoenen jaren heeft de natuur zich ontwikkeld tot een ingenieus en zelfredzaam systeem, het ging pas fout toen de mens ten tonele verscheen.

Veiligheid: Natuurlijk kunnen er zich situaties voor doen waarbij bomen een risico vormen voor de veiligheid van hun omgeving en is de enige optie het kappen van de boom of weg halen van grote (dode) takken maar in Westerwolde is dat nog steeds het uitgangspunt van beleid. Er is dus sprake van “beheer” in plaats van zorg voor onze bomen/natuur. Wereldwijd is de visie op de functie van dode bomen en oud hout herzien, men deze laat liggen waardoor allerlei organismen het dode materiaal omzetten in voedingstoffen voor flora en fauna.

Schadelijke bijkomstigheid is dat er voor de werkzaamheden groot materiaal wordt gebruikt waardoor de bodemstructuur vernield en verdicht wordt. Tevens worden dieren die in dit gebied leven verjaagd, verstoord en hun habitat vernietigd; te denken valt aan (roof) vogels, vleermuizen, andere kleine zoogdieren en insecten.

Terugkomend op onze vraag de bomen te beschermen:  Westerwolde heeft daar geen plan voor/visie op terwijl bomen van onschatbare waarde zijn. Onderzoek van de WUR (Wageningen University & research), heeft een prachtig document opgeleverd, dat in de westerse wereld en in ons land door vele gemeentes gedragen wordt, met de naam: i-tree. In dit document staan zaken die van belang zijn zoals: de waarde van de boom, gesteldheid, kroongrootte, CO2 opslag, wateropvang en verdamping, warmteregulatie, zijn belang voor de diversiteit, als windvanger, (onze) gezondheid.

Ecologisch Alternatief heeft schriftelijke vragen gesteld over bovenstaande argumenten, de werkzaamheden en de nieuwe visie voor bomen en groen met als uitgangspunt de inzichten van het onderzoek van de WUR. Een visie die past bij een gemeente die zegt duurzaam en groen te willen zijn en het predicaat draagt van een Cittaslow gemeente!

Fractie Ecologisch Alternatief

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.