12 Sep
12Sep

Aan het college van B & W Gemeente Westerwolde; 

Sellingen: 4 september 2023 

Betreft: Maai,- en snoeimethode 

Geacht college, 

Afgelopen weken is er langs wegen maar ook langs straten en zijpaden weer flink gemaaid en gesnoeid, daarbij viel niet alleen op dat dit erg vroeg in het seizoen gebeurt maar hoe desastreus men te werk gaat. Door deze methode wordt het bodemleven vernietigd en vele planten worden uitgetrokken, gedood of zij verliezen hun wortelnetwerk. Al eerder heeft Ecologisch Alternatief daar vragen over gesteld en het antwoord was dat de mensen zeer deskundig te werk gaan en dat de gemeente hier niet over gaat maar de provincie. Hierover wil ik u graag enkele vragen stellen.

  • Juli/augustus en door klimaatverandering ook september, is een tijd waarin veel dieren actief zijn, jonge dieren zitten verstopt in hoog gras, anderen zijn op zoek naar een plek voor de winter of een nieuw territorium, voedsel aan het vergaren of aan het migreren. Door zo vroeg te maaien worden al die activiteiten verstoord met grote gevolgen voor plant en dier. Wat is de noodzaak om zo vroeg te maaien?
  • Al eerder hebben wij uitgelegd wat dit radicale maaien doet met de planten, bomen en dieren, toch gebeurt dit nog steeds. Hieruit blijkt geen deskundigheid of kennis van zaken. Wat is er met onze informatie gebeurd en waarom verandert de kijk op tijdstip en maaimethode tot op heden niet?
  • U geeft aan dat in vele gevallen de gemeente hier niet over gaat maar de provincie. Is het dan niet zo dat als u inzicht heeft gekregen over de grote schade over deze werkwijze dat u tenminste in overleg met de provincie, probeert te komen tot andere werkwijzen? Graag zou ik van u horen hoe u dat ziet?
  • Niet alleen het maaien maar ook veel “onderhoud” gebeurt erg vroeg; zo is de historische Haag langs de Meent in Laude al in juni/juli kaalgeschoren terwijl er nog vogels actief waren met hun tweede leg. Wat is de reden van de veel te vroege snoei van veel hagen en bomen? 

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

Edith van der Horst, 

Ecologisch Alternatief

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.