12 Sep
12Sep

Aan het college van B & W Gemeente Westerwolde;

Sellingen: september 2023 

Betreft:

Toekomstige eigendomssituatie van de infrastructuur en nutsvoorzieningen in het bungalowpark De Barkhoorn. 

Geacht college, 

Als gevolg van de verkoop van het voormalig recreatiepark de Barkhoorn aan een projectontwikkelaar is voor de bewoners van de naastgelegen woonwijk onduidelijkheid en onzekerheid ontstaan over basisvoorzieningen. De inwoners willen geen afhankelijkheid van de naastgelegen eigenaar van de recreatievoorziening meer en aangezien ze een woonwijk zijn binnen de gemeente Westerwolde lijkt ons dat een geoorloofde wens.

Citaat uit de Besluitenlijst B & W van 1 augustus 2023 

Ontvlechting bungalowpark en recreatie park de Barkhoorn Z/23/173680/DB.23-2564 

Het college besluit:

1. de weg door het bungalowpark De Barkhoorn en de zes mandelige percelen niet over te nemen;

2. enkel grond over te nemen ten dienste van een nutsstrook onder voorbehoud van de technische haalbaarheid die eerst via proefsleuven moet worden aangetoond.

Vragen

  • Is de gemeente verantwoordelijk voor het realiseren van alle voorzieningen zoals die gelden voor alle woonwijken? Zo, ja is men daar al mee begonnen, zo niet waarom niet?
  • Worden en op welke manier de inwoners/belangenvereniging  betrokken bij de besluitvorming? In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,


Edith van der Horst, 

Ecologisch Alternatief

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.