16 Jul
16Jul

Het is een jaar geleden dat het college en de meerderheid van de raad van Westerwolde de beslissing hebben genomen het bestemmingsplan te wijzigen, waarmee toestemming is gegeven voor de bouw van enorme loodsen naast de vesting Oudeschans. De loodsen staan er inmiddels en het is pijnlijk om te zien hoe het aangezicht van deze unieke plattelandsvesting en beschermd dorpsgezicht voorgoed is verminkt.

Het plan, waarvoor het bestemmingsplan moest worden aangepast, gaat over de bouw van aardappelloodsen voor een hier gevestigd agrarisch bedrijf. Toen hierover op 22 juni 2022 werd gestemd waren alleen GroenLinks en Ecologisch Alternatief tegen. Later bleek dat er belangrijke stukken achtergehouden zijn door het college. De informatie waarop de raad zijn beslissing moest baseren was daardoor achterhaald en incompleet. Door het ontbreken van die nieuwe informatie heeft uitgebreid en verplicht archeologisch onderzoek niet kunnen plaatsvinden omdat er inmiddels 1400 heipalen in de grond waren geslagen.

De Stichting vesting Oudeschans heeft zich ingezet om deze plannen tegen te houden, zelfs tot aan de Raad van State toe. Een woordvoerder van de Stichting Vesting Oudeschans zei hierover; `plaatsing van de loodsen is onaanvaardbaar, '83 procent van de dorpsbewoners is tegen dit grootschalige plan en de cluster van loodsen wordt 15 meter hoog en 161 meter breed, zo breed als de vesting lang is! De advocaat van enkele dorpsbewoners sprak van een industrieel complex dat absoluut niet past in dit zeer open en karakteristieke landschap rond de vesting.   

Hiermee verliest Westerwolde een unieke en onbedorven cultuurhistorische plek. Wat over blijft is een industriegebied dat de markante vesting totaal overvleugelt.

Fractie van Ecologisch Alternatief

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.