12 Sep
12Sep

Aan het college van B & W Gemeente Westerwolde; 

Sellingen: 4 september 2023 

Betreft: gevaarlijke walkanten in Ter Apel

Geacht college, 

Al eerder heeft Ecologisch Alternatief nadrukkelijk verzocht om een herziening van het idee dat uitwaadplaatsen in het Ter Apelkanaal niet nodig en te duur zou zijn. Tijdens het reces moest de brandweer meermaals uitrukken om dieren van de verdrinkingsdood te redden; Ecologisch Alternatief heeft naar aanleiding van reacties vanuit de gemeenschap een persbericht daarover doen uitgaan. Nu het reces voorbij is wil ik u nogmaals vragen over deze situatie stellen.

  • Bent u ervan op de hoogte dat er wederom dieren van de verdrinkingsdood gered zijn? zo, ja doet u dat heroverwegen dat uitwaadplaatsen hier niet nodig zouden zijn? zo niet waarom niet?
  • Het uitrukken van de brandweer kost aanzienlijk meer dan het aanleggen van uitwaadplaatsen; bent u het met ons eens dat dat geld beter besteed kan worden ter voorkoming dat de brandweer hiervoor moet uitrukken? Zo, ja wat gaat u dan ondernemen? Zo, niet waarom niet?
  • Afgelopen jaren heeft Ecologisch Alternatief verschillende vormen van uitwaadplaatsen aan gedragen van bewerkelijk en kostbaar tot snel, makkelijk en goedkoop. Wat heeft u inmiddels met deze informatie gedaan?
  • Heeft u al eens uw licht opgestoken bij andere gemeentes die hier succesvol in zijn? Zo, ja wat is daaruit voortgekomen. Zo, niet waarom niet?
  • Ook heeft Ecologisch alternatief voorgesteld inwoners te betrekken bij het maken en aanleggen van uitwaadplaatsen om de kosten en tijd te besparen. Kunt u uitleggen, anders dan “ dat is niet mogelijk/ingewikkeld” waarom dat niet van de grond komt terwijl andere gemeentes dat al jaren doen?

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet, 


Edith van der Horst, 

Ecologisch Alternatief

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.