12 Feb
12Feb

Aan het college van B & W Gemeente Westerwolde; 

Sellingen: 6 februari 2024

Betreft: Bouwen bouwwerk, gebruiken gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan en inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen - OBM = omgevingsvergunning beperkte milieutoets (Milieu): Tweekarspelenweg 3, Blijham, het oprichten en in werking hebben van een mono-mestvergistingsinstallatie, verzenddatum: 26 januari 2024. 

Geacht college,

  1. Welke capaciteit en afmetingen heeft deze mestvergister?
  2. Waar komt de mest vandaan? Is deze installatie alleen voor eigen mestverwerking bedoeld? Zo ja waar zijn de bedrijven van deze ondernemer gevestigd? Hoeveel vervoersbewegingen brengt dit met zich mee?
  3. Zo nee over welke andere ondernemingen gaat het en waar zijn zij gevestigd? Hoeveel vervoersbewegingen brengt dit met zich mee?
  4. Wat is de afstand tussen deze installatie en de dichtstbijzijnde bewoning? Ook in verband met de heersende windrichting?
  5. Is er contact geweest met de omwonenden, zijn zij geïnformeerd over dit voornemen? Zo ja hoe en wanneer? Zo nee waarom niet?
  6. Zijn er in onze gemeente reeds mono-mestvergisters gebouwd? Zo ja wat zijn de ervaringen hiermee?
  7. Hoe ziet het college de bouw van deze installaties in het kader van de volksgezondheid? Verspreiding zoönose? stankoverlast? milieu en klimaat?
  8. Wat is de rol van de provincie inzake vestiging van deze installaties?

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

Edith van der Horst, 

Ecologisch Alternatief

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.