09 May
09May

De raad van de gemeente Westerwolde, in vergadering bijeen op 11 mei 2022

Constaterende dat:

  1. er regelmatig mensen en dieren te water raken en niet of met veel moeite weer aan de kant kunnen komen;
  2. er al acht jaar door Ecologisch Alternatief wordt aangedrongen op veilige oevers met zogenaamde Fauna-uitwaadplaatsen (FUP’s).
  3. hier sindsdien te weinig mee gebeurd is waardoor er nog steeds slachtoffers vallen;
  4. de wethouder op vragen over deze situatie in de raadsvergadering antwoordde dat het realiseren van veilige oevers te kostbaar is.

Overwegende dat:

  1. de gemeente verantwoordelijk is voor het veroorzaken van veel leed en slachtoffers;
  2. er op dit moment nog steeds beschoeiingen worden vervangen zonder het plaatsen van FUP’s;
  3. bij die aanleg en vernieuwing van beschoeiingen het op regelmatige afstand uittrede- of uitwaadplaatsen realiseren, de standaard moet zijn.

Verzoekt het college:

  1. direct met een plan te komen om bij elke vernieuwing of plaatsing van beschoeiing FUP’s te realiseren;
  2. dit plan nog voor het zomerreces 2022 voor te leggen aan de raad met het verzoek hiervoor gelden beschikbaar te stellen inclusief financiële dekking.

En gaat over tot de orde van de dag,

Edith van der Horst, fractievoorzitter Ecologisch Alternatief

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.