12 Dec
12Dec

Ondanks dat het genoeg was geweest dit initiatiefvoorstel alleen in de raad te bespreken wilde ik vanavond mijn collegae raadsleden de kans geven mee te denken, met ideeen te komen of vragen te stellen; mocht het zo zijn dat ik u het antwoord schuldig moet blijven dan noteer ik uw vraag en kom ik daar later op terug.

Waarom dit initiatief: omdat EA zoveel mogelijk democratische instrumenten wil inzetten tbv invloed, zeggenschap en betrokkenheid van onze inwoners bij ingrijpende veranderingen in hun leefomgeving. 

Argumentatie: 

 • door alle partijen burgerparticipatie belangrijk wordt gevonden maar het nog steeds niet in praktijk is gebracht
 • veel mensen zich afgekeerd hebben van de politiek  en wij juist willen dat zij betrokken blijven
 • in onze optiek zou het democratisch gehalte van Westerwolde omhoog kunnen.
 • slechts de helft van de inwoners gestemd heeft en dus een groot deel van hen niet vertegenwoordigd is in de politiek
 • deze mensen door andere manieren toch de mogelijkheid krijgen weer mee te doen en denken
 • dat ons mandaat 4 jaar is maar in die lange periode er grote gebeurtenissen kunnen voorkomen waarvan het goed is de mening van onze inwoners te kennen; we zijn tenslotte volksvertegenwoordigers.. en dat is wat we horen te doen.
 • Burgers vooraf geinformeerd dienen te worden over plannen en niet als alles al rond is of de vergunningen vergeven
 • En je automatisch draagvlak voor plannen

Reactie op college:

 • Dank u voor uw reactie die begon met een positieve toon maar daarna volledig ging over het waarom niet doen. Het zou zo mooi zijn geweest als het college had open gestaan voor initiatieven, nieuwe ideeen, mogelijkheden ter bevordering van de burgerparticipatie ipv van te kijken naar onmogelijkheden en wat het allemaal zou moeten kosten. 
 • U schrijft er voor alle inwoners te willen zijn en dat zij u goed weten te vinden maar het gaat vooral om wat er daarna gebeurt, hoe serieus inwoners genomen en betrokken worden en er naar hen geluisterd wordt. 
 • Het college geeft aan dat er al rondetafelgesprekken zullen worden gehouden, alles eerst was dat in Vlagtwedde al het plan maar daar is er tot nu toe nog niet een van geweest daarbij gaan rondetafelgesprekken over gedachten en ideeen of bezwaren en hiaten uitwisselen en bij het referendum om over een voorstel wel of niet moet worden aangenomen.
 • Daar komt bij dat na de rondetafelgesprekken de politiek uiteindelijk beslist maar het bij het referendum gaat over een conceptvoorstel dat nog door de raad moet worden goed gekeurd.
 • Ook noemt het college de eventuele teleurstelling die een referendum kan veroorzaken, los nog van het feit dat onze inwoners al behoorlijk teleurgesteld zijn en boos, is het vooral de manier waarop, de waarde van, en het belang dat men er aan hecht maar vooral hoe serieus de uitslag van het referendum door de politiek wordt opgenomen.
 • EA vindt het van groot belang dat je als vertegenwoordiger op de hoogte bent van noodzaak, wensen, belangen en behoeften van diegenen die wij vertegenwoordigen Dat raadseleden zonder ruggenspraak opereren in de raad ontslaat hen van de verantwoordelijkheden op de hoogte te blijven en het beste te doen voor al onze inwoners. 

<br> Tot slot: ik vraag mijn collega raadsleden met mij mee te willen denken, we hebben het voorstel keurig via alle wetsartikelen in een kader gevat, de raad, het college maar ook de inwoners hebben invloed. Als we werkelijk belang hechten aan goed bestuur, draagvlak en participatie dan kunnen we met elkaar invullen hoe we dat en of we dat in onze gemeente mede goed kunnen regelen met een referendum. <br> <br> <br>

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.