28 Jul
28Jul

Roeke(n)loos…….

Reces: een periode van rust, ontspanning en vakantie voor inwoners en raadsleden; dus geen periode om belangrijke beslissingen te nemen over gevoelige onderwerpen en deze te publiceren omdat velen die informatie kunnen mislopen. Dat het college juist nu komt met de plannen voor de verkoop van het perceel aan de Heembadweg te Ter Apel, of te wel camping Moekesgat, mag op z’n minst onzorgvuldig genoemd worden.

Midden in dat perceel ligt een eiland dat al decennialang bewoond wordt door een roekenkolonie, die er, lang voor de camping, al was. De eigenaar van de camping ervaart veel overlast van de roeken en heeft aangegeven dat gasten eerder vertrekken of helemaal wegblijven, terwijl uit eerdere uitspraken van de campinghouder blijkt dat de camping goed draait. De raadsleden waren uitgenodigd voor een informatieve avond waarop de eigenaar de overlast en oplossing daarvoor uit de doeken deed; de roeken moeten worden verjaagd.

Ondanks dat deze oplossing al een eens is uitgeprobeerd, daarmee enorme overlast veroorzaakt is voor heel Ter Apel en de roeken uiteindelijk gewoon terugkeerden naar hun eigen eiland dienden de raadsleden die deze avond aanwezig waren geweest een motie in waarin opgeroepen werd te onderzoeken of en hoe de roeken kunnen worden verjaagd.

De wethouder legde uit dat dit al eens eerder was geprobeerd, de provincie, in deze bevoegd gezag net als de vorige keer, geen toestemming zou geven en dat het veel tijd en geld zou kosten dit allemaal nog eens te onderzoeken met dezelfde uitkomst; en die kwam er, de provincie gaf geen toerstemming en adviseerde de gemeente uit te kijken naar alternatieven voor de camping. Daartoe heeft Ecologisch Alternatief een motie ingediend die het college opdroeg serieus werk te maken van dit advies, om herhalingen te voorkomen maar ook om de eigenaar van de camping te ondersteunen en hem uit zijn benarde situatie te helpen door te zoeken naar alternatieve locaties.

Tijdens de presentatie van het nieuwe collegeakkoord, de visie voor aankomende vier jaren, werd tot verbazing van Ecologisch Alternatief de motie, voor de verwijdering van de roeken, nogmaals genoemd als belangrijk thema. Ecologisch Alternatief kan zich dan ook niet aan de indruk onttrekken dat er bewust voor gekozen is de plannen voor de verkoop van het perceel aan de campinghouder, tijdens het reces te publiceren. Dat dit tevens gebeurd is zonder enige samenspraak, betrokkenheid of invloed van de gemeenteraad is in onze optiek een slechte zaak.

Niet alleen wordt de raad wederom volledig gepasseerd maar ook het democratisch gehalte van deze beslissing is twijfelachtig. Het heeft er alle schijn van dat er nieuwe wegen worden gezocht om buiten de provincie om alsnog de bij wet beschermde roeken te verjagen. Daarom heeft Ecologisch Alternatief, in deze tijd van reces, schriftelijke vragen geformuleerd om het college ter verantwoording te roepen.

Namens de fractie van Ecologisch Alternatief,

Edith van der Horst

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.