14 Dec
14Dec

Voor college Westerwolde is dierenwelzijn onbelangrijk

21 september 2020

Vandaag opnieuw slecht nieuws voor het dierenwelzijn in Westerwolde. De opvang in Blijham gaat sluiten; dus geen opvang meer voor gewonde en verweesde wilde dieren.

Ecologisch Alternatief ( voorheen PvdD ) heeft vanaf 2014 gepleit voor een dierenwelzijnsnota. Hierin zouden de rechten van dieren centraal moeten staan. Ook zouden financieel en procedureel zaken vastgelegd moeten worden. Er is zelfs door verschillende inwoners meermalen voor gepleit ook bij de portefeuillehouder burgemeester Velema. Desondanks is er geen enkele actie op ondernomen sterker, in onze gemeente worden dieren als kostenpost, gevaar of last gezien. Ook zijn de verantwoordelijkheden en zorgverplichting die gemeenten hebben ten aanzien van dieren afgeschoven. Je kunt wel stellen dat dieren in onze gemeente totaal rechteloos zijn.

Het dierenwelzijn staat al zwaar onder druk door toenemende industriële activiteiten, het steeds kleiner worden van leefgebieden waardoor dieren radeloos opzoek moeten naar foerageer-, of rustplaatsen. Dat geeft veel stress en vluchtgedrag waardoor de kans op ongelukken, uitputting, verwondingen en zelfs sterfte toeneemt. Ecologisch Alternatief vindt deze situatie een schandvlek in onze Cittaslow gemeente en zal wederom in de raad en door middel van schriftelijke vragen aandringen op een andere mentaliteit bij het college en daarmee een beter beleid.


Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.