Antwoorden van het college op vragen van Ecologisch Alternatief m.b.t. recreatieprojecten Barkhoorn, De Papaver, Lanesloot en uitbreiding Parc Emslandermeer.

Lees Meer  

Antwoorden collega op vragen van Ecologisch Alternatief over de aanleg van beschoeiingen en eventueel dierenleed dat het gevolg daarvan zou kunnen zijn.

Lees Meer  

Antwoorden college op vragen van Ecologisch Alternatief over de koopovereenkomst met W.Huizinga en R. Hut. betreffende het perceel Heembadweg 17 (Moekesgat) te Ter Apel.

Lees Meer  

Coalitie akkoord voor Ecologisch alternatief niet alleen ongerustmakend maar ook schokkend te lezen dat er over urgente actuele zaken - zoals milieuvraagstukken, natuur en diversiteitsproblemen en klimaat en stikstofcrises en de steeds groter worden de kloof tussen arm en rijk - niet geschreven wordt;

Lees Meer  

Aan de raad van Westerwolde in vergadering bijeen datum 22 juni 2022. Onderzoek naar de mogelijkheid om de camping Moekesgat te verplaatsen vanwege beschermde roekenkolonie.

Lees Meer  

Antwoorden van Gemeente Westerwolde op de vragen die Ecologisch Alternatief heeft gesteld met betrekking tot de toepassing van sierteelt in de nabijheid van natuurgebieden en gezondheidsschade voor omwonenden.

Lees Meer  

Antwoord van de Gemeente Westerwolde op de schriftelijke vragen van Ecologisch Alternatief betreffende de overname Kremer Zand B.V.

Lees Meer  

Antwoord van de gemeente op vragen van Ecologisch alternatief over proefopstelling voor Ocean Battery.

Lees Meer  

De raad van de gemeente Westerwolde, in vergadering bijeen op 11 mei 2022 Constaterende dat: er regelmatig mensen en dieren te water raken en niet of met veel moeite weer aan de kant kunnen komen; er al acht jaar door Ecologisch Alternatief wordt aangedrongen op veilige oevers met zogenaamde Fauna-uitwaadplaatsen (FUP’s).

Lees Meer  

Ongeruste inwoners van Westerwolde hebben ons benaderd met vragen over de sierteelt (lelieteelt) in nabijheid van natuurgebieden en hun zorg over gezondheidsschade voor omwonenden. Het CBS geeft aan dat het areaal sierteelt in de gemeente Westerwolde in 2021 ten opzichte van 2020 met ruim 10% gestegen is (2020: 9302 are; 2021: 10.223 are)

Lees Meer  

In een artikel op de website van RTV-Noord van 9 januari 2022 wordt gewag gemaakt van de ontwikkeling van een zogeheten Ocean Battery, een systeem om energie op te slaan specifiek voor windparken op zee. De batterij ligt op de zeebodem bij een windmolen en wordt opgeladen door de opgevangen hoeveelheid wind.

Lees Meer  

In een artikel op de website van RTV-Noord van 9 januari 2022 wordt gewag gemaakt van de ontwikkeling van een zogeheten Ocean Battery, een systeem om energie op te slaan specifiek voor windparken op zee. De batterij ligt op de zeebodem bij een windmolen en wordt opgeladen door de opgevangen hoeveelheid wind. Een Ocean Battery werkt als een waterkrachtcentrale.

Lees Meer