14 Dec
14Dec

11 oktober 2021

De ganzen keren terug om te overwinteren in Westerwolde; op de Beetser Koele om te overnachten en op andere plaatsen in de buurt om te foerageren. Wat vinden ze bij terugkeer? Een industriegebied met zonnepanelen.

Flora en fauna

Wie rond de Sellingerbeetse woont hoort ze al dagen: de ganzen die terugkeren om hier te overwinteren en te foerageren. Het geluid, de onrust en het voortdurend heen en weer vliegen is hartverscheurend. Na hun lange tocht hebben de vogels behoefte aan rust en voedsel maar door het verdwijnen van hun gebied verspillen ze nu veel energie door het gedwongen zoeken naar een andere plek. Een zware taak omdat in rap tempo veel gebieden verloren gaan door handelen van de mens. De Beetser Koele had de kwalificatie International Bird Area (IBA). Meerdere vogelsoorten gebruiken de Beetser Koele het hele jaar door. Dat is onmogelijk geworden door zonnepanelen en transformatoren die de plas bedekken.

Klimaatdoelstelling

Het drijvende energieterrein dat een gebied van 26 hectare beslaat wordt met trots het grootste drijvende zonnepark van Europa genoemd. Het is in de zomer van 2021 in gebruik genomen. De opbrengst komt ten goede aan de lokale zandwinner, die in plaats van gas, elektriciteit gaat gebruiken om zijn zand te drogen.<br> Vanuit de inwoners en liefhebbers van de zwemplas was er veel verzet tegen dit drijvende zonnepark. Een petitie tegen de plannen werd door ruim honderd mensen ondertekend. Enkele omwonenden hebben een rechtszaak aangespannen die nog steeds loopt. Het college en de meerderheid van de gemeenteraad zagen echter geen bezwaar. Er was haast in de besluitvorming omdat de subsidietermijn zou aflopen. Zonder subsidie is een drijvend zonnepark niet rendabel. De subsidie wordt betaald uit de extra energiebelasting die elk huishouden in Nederland maandelijks afdraagt aan zijn energieleverancier.

Het drijvende zonnepark zou bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van 2050. In dat jaar moeten immers alle woningen aardgasvrij zijn. Dat is al over 28 jaar en het ontgaat Ecologisch Alternatief wat zonneparken die deels gefinancierd worden met door huishoudens opgebrachte subsidie bijdragen aan het aardgasvrij maken van woningen. In Westerwolde is sprake van een energiearmoede. Ruim 10% van de huishoudens heeft moeite om de maandelijkse energienota te voldoen, waarbij nog geen rekening gehouden is met de enorme prijsstijgingen voor gas en elektra.<br> Natuur ondergeschikt aan economisch gewin.

Als gevolg van de industrialisatie van het landschap van de Cittaslow-gemeente Westerwolde raken niet alleen de ganzen ontheemd, maar zo langzamerhand ook de inwoners. Die zitten straks letterlijk in de kou. Het huidige gemeentelijke beleid met de aanleg van megalomane zonneparken is destructief, niet alleen voor flora en fauna maar ook voor de eigen inwoners omdat het hen geen helpende hand biedt hun woning energieneutraal te maken. De opbrengsten van deze zonneparken komen ten goede aan grondeigenaren. Inwoners, flora, fauna en het milieu trekken telkens aan het kortste eind.

Wij inwoners van Westerwolde kunnen daar verandering in brengen. De ganzen bij Beetser Koele zijn overgeleverd aan de keuzes die wij mensen maken. Ecologisch Alternatief blijft zich inzetten om de gemeente Westerwolde leefbaar te houden voor mens, flora en fauna!

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.