07 Dec
07Dec

Geacht college,

Aanleiding: ingekomen post 30 en 31,32,33 rond en tijdens het reces; vakantietijd.

Onderwerp : omissies en herstel van fouten in plannen Oude Schans

Inleiding: U herinnert zich hopelijk nog mijn verbazing over het gemak waarmee veel raadsleden de plannen en later het herstelbesluit goedkeurden terwijl Ecologisch Alternatief bleef vast houden aan het feit dat een aantal zaken onduidelijk was; een daarvan was de wijze waarop het college was omgegaan met het archeologisch onderzoek. Op mijn vragen hierover gaf voormalig wethouder Huizing als antwoord dat dat onderzoek niet nodig was omdat het zou gaan om een gebied met lage archeologische waarde.

Tijdens de raadsvergadering van 22 juni het grootste deel van de raad ingestemd met het herstelbesluit waarin alle omissies gecorrigeerd zouden zijn. Op 29 juni heeft de stichting Vesting Oude Schans, de gemeente een filmpje gestuurd met beelden van het heien dat van start was gegaan op het terrein waar de nieuwe loodsen moeten komen.

Op  26 juli krijgt de raad een memo met de informatie dat het hier niet om een gebied met lage maar middelniveau van archeologische waarden gaat, dat het jammer is dat inmiddels de palen de grond al in zijn gegaan en er waarschijnlijk beschadigingen zijn ontstaan en dat dat heel jammer maar daar helaas niets meer aan te doen is.

Op 16 juni echter is een rapport vrijgegeven, dat in opdracht van de gemeente is opgesteld, dat ook naar de gemeente is gestuurd, waaruit blijkt dat het hier niet gaat om lage maar middelniveau van archeologische waarde en dat er daarom een bureauonderzoek gedaan dient te worden. Daaruit concludeer ik dat de gemeente hiervan al op de hoogte was voor de raadsvergadering, ondersteund door het filmpje maar dat evengoed de palen de grond in gingen.

Bijkomstige ernstige gevolgen zijn dat voor het noodzakelijke onderzoek proef boringen niet afdoende zijn maar dat er sleuven gemaakt dienen te worden…wat niet meer kan vanwege een grote hoeveelheid palen die al in de grond zitten.


  1. Was de gemeente al voor de raadsvergadering op de hoogte dat er een archeologisch onderzoek moest plaatsvinden en is de raad daar bewust niet over geïnformeerd?
  2. Hoe kan het dat op dat moment de gemeente geen bouwstop heeft afgekondigd tot na het nodige onderzoek?
  3. Is mijn conclusie juist als ik denk dat de raad in het algemeen maar ik als raadslid bewust ben voorgelogen? En zo, ja waarom?
  4. Hoe gaat u nu de schade die u berokkend heeft herstellen?


Graag wil ik antwoord op mijn vragen tijdens de aankomende commissie vergadering,

Edith van der Horst.

Namens Ecologisch Alternatief.

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.