25 Jul
25Jul

Onderzoek naar de mogelijkheid om de camping Moekesgat te verplaatsen vanwege beschermde roekenkolonie.

Aan de raad van Westerwolde in vergadering bijeen datum 22 juni 2022

Constaterende dat:

  1. Westerwolde op een respectvolle wijze dient om te gaan met de prachtige fauna en flora in de gemeente.
  2. Toerisme in Westerwolde van groot belang is. 
  3. Soms de belangen van deze twee moeilijk te verenigen zijn op een bepaald grondgebied.
  4. De motie die is ingediend om te trachten de roekenkolonie te verplaatsen niet kan worden uitgevoerd.
  5. De belangen van een beschermde diersoort op alle mogelijke manieren geborgd moeten zijn.

Overwegende dat:

  1. Het gebied waarop de camping is gevestigd wordt verhuurd door de gemeente.
  2. Het voor de ondernemer lastig is om natuur en toerisme te combineren.
  3. De gemeente het gebied heeft verpacht als camping en weet had van de daar aanwezige beschermde roekenkolonie.
  4. Het belang van toerisme en recreatie en het belang van de ondernemer serieus genomen moeten worden en dat daarom ook alle andere oplossingsmogelijkheden onderzocht moeten worden nu gebleken is dat verplaatsing van de roeken geen optie is.
  5. Het college in de beantwoording van motie 729 (brief 24 mei 2022, kenmerk Z/22/141825/D-404898) aangeeft dat de provincie geen ontheffing zal verlenen voor het verjagen van de roeken. De provincie daarnaast aan heeft gegeven dat verplaatsing van de camping onderzocht zou moeten worden.

Verzoekt het college:

De mogelijkheden om de camping te verplaatsen te onderzoeken. Het college geeft aan welke alternatieve plaatsen onderzocht zijn, een overzicht van de voordelen/nadelen voor de eigenaar/eventuele omwonenden etc., een overzicht van de kosten en legt aan de gemeenteraad haar bevindingen voor.

En gaat over tot de orde van de dag,

Edith van der Horst Ecologisch Alternatief

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.